Đã Đóng

Marketing email

Cần thu thập email khách hàng là nhân viên văn phòng số lượng khoảng 10000-20000 email

Kĩ năng: Phần mềm cài sẵn

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #14823346

1 freelancer đang chào giá trung bình ₫550000 cho công việc này

Chandanpawar

Ok tôi có danh sách email liên lạc, vui lòng thả tin nhắn trong hộp thư đến của tôi, nơi chúng tôi có thể dễ dàng

₫550000 VND trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0