Marketing email

Đã Đóng Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Cần thu thập email khách hàng là nhân viên văn phòng số lượng khoảng 10000-20000 email

Phần mềm cài sẵn

ID dự án: #14823346

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở

1 freelancer đang chào giá trung bình ₫550000 cho công việc này

Chandanpawar

Ok tôi có danh sách email liên lạc, vui lòng thả tin nhắn trong hộp thư đến của tôi, nơi chúng tôi có thể dễ dàng

₫550000 VND trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0