Đã Đóng

Crystal Report in SAP ERP

Sử dụng Crystal Report để xuất report trên hệ thống SAP ERP. Trước khi tham gia dự án bạn sẽ được đào tạo về ngôn ngữ lập trình ABAP. Thời gian từ tháng 6 đến hết tháng 8.

Kĩ năng: Kĩ thuật, Kiểm tra phần mềm

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #7517020

1 freelancer đang chào giá trung bình $555 cho công việc này

shrinivas2013

sap abap developer

$555 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0