Crystal Report in SAP ERP

Đã Đóng Đã đăng vào Apr 20, 2015 Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Sử dụng Crystal Report để xuất report trên hệ thống SAP ERP. Trước khi tham gia dự án bạn sẽ được đào tạo về ngôn ngữ lập trình ABAP. Thời gian từ tháng 6 đến hết tháng 8.

Kĩ thuật Kiểm tra phần mềm

ID dự án: #7517020

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa May 27, 2015 đang mở

1 freelancer đang chào giá trung bình $555 cho công việc này

shrinivas2013

sap abap developer

$555 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0