Do some data entry -- 2

Đã Đóng Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Điền thông tin vào bảng tính Nhập dữ liệu trên máy tính hoặc điện thoại

Excel

ID dự án: #13788482

Về dự án

5 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở

5 freelancer chào giá trung bình₫2366666 cho công việc này

mcarballo

A proposal has not yet been provided

₫700000 VND trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vijayan223

Tell me what is the work and how many days completed your work

₫3444444 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
hasanjess55

A proposal has not yet been provided

₫3444444 VND trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
parekhs4010

A proposal has not yet been provided

₫800000 VND trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0