Digital Marketing

Đã Đóng Đã đăng vào 4 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Có kinh nghiệm về Digital marketing, xây dựng Fanpage là một lợi thế

- Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động digital marketing: Facebook Ad, Google Ad, các kênh truyền thông khác....

- Có khả năng về photoshop, cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh, video...

Quảng cáo trên Facebook Quảng bá truyền thông Photoshop Dịch vụ video YouTube

ID dự án: #20649867

Về dự án

13 đề xuất Dự án từ xa 4 năm trước đang mở

13 freelancer chào giá trung bình$109 cho công việc này

weblinkbuilding

Our PPC campaign Involves:  PPC Account Creation  Website & Goal Analysis  Product & Market Research  Keyword Research  Campaign Setup  Landing Page Setup &Optimization(Recommendations)  Creative Strate Thêm

$100 USD trong 30 ngày
(83 Nhận xét)
7.3
ekoomitsolution

Hi , I am google adwords professional and i would like to creat your adwords campaign and optimize it and increase traffic.

$50 USD trong 7 ngày
(20 Nhận xét)
5.6
RachitGroup

Xin chào, Tôi đã đọc qua các chi tiết công việc của dự án của bạn và tôi hoàn toàn chắc chắn rằng tôi có thể làm dự án này rất tốt, tôi có hơn 5 năm kinh nghiệm trong đó. Tôi cung cấp - - Dịch vụ 24x7 cho khách hàng c Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(9 Nhận xét)
5.5
SEOLeadership

Hello Sir, I have read carefully your project Description & What are the digital marketing strategies you need to grow your business? I can provide live consultancy, guidance and help for any digital marketing issue y Thêm

$30 USD trong 7 ngày
(10 Nhận xét)
3.8
ankitaganger

Hello, Greeting of the day! I am an expert in Digital Marketing. I have checked the details regarding the mentioned tasks and I am quite confident that I can complete this job and will provide you with quality work as Thêm

$80 USD trong 30 ngày
(7 Nhận xét)
2.6
shushantsing

This project is best for me as I was working as a content manager and marketing head in my startup. I was pretty good with Instagram and facebook post-management and comfortable in involvement with the audience. I have Thêm

$50 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
NguyenTT14

- I like your job, because I have experience running facebook ads, google ads - 4 years of experience in photoshop, cut, paste, and collage .. - I hope I will cooperate.

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
nguyendinhvan

- Xác định mục tiêu kỳ vọng của chủ đầu tư - Xác định khách hàng mục tiêu (insight khách hàng) - Xác định kênh triễn khai: Facebook, google... - Lên kế hoạch cho từng kênh trong kế hoạch tổng thể - Triễn khai - Nghiệm Thêm

$250 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
nguyenvanhiep

I come from Vietnam. I have been a teacher in charge of Information Technology for more than 10 years. Because of work, I work on computers every day. I am very passionate about my current job. Want to increase income Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0