Create module: gps tracking (flutter)

Đã hoàn thành Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã hoàn thành Thanh toán khi bàn giao

Hiển thị vị trí trên bản đồ bằng Google Maps

Cho phép bật/tắt tracking bằng location service API

Lưu lịch sử các vị trí vào database

Thêm tính năng chia sẻ vị trí hiện tại qua SMS, email.

Flutter Google Maps API SQLite

ID dự án: #37146640

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 3 tháng trước đang mở

Được trao cho:

qcuong97

I am an Mobile developer, do I own a group. We can do it from the back-end with the front-end.I have read through your description,I will help u.\r\nPlease give me the request, I will give you the product\r\nhttps://tq Thêm

$70 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
2.5

3 freelancer chào giá trung bình$153 cho công việc này

masterclickdevel

SOFTWARE ARCHITECTURE EXPERT GOOD IN PHP, PYTHON, JAVA SCRIPT, C PROGRAMMING, SQL AND CUDA I have gone through your project details and requirements keenly. I am very convinced to deliver the project within your expect Thêm

$140 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
superiar

Hi yes i can provide you gps tracking done - in flutter - please share exact requirement and also please message me so we can discuss in detail and proceed. Tejal Mistry.

$250 USD trong 8 ngày
(0 Nhận xét)
0.0