Lập trình game mô phỏng lại game NES bằng C++

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Mình cần tìm 1 bạn có kinh nghiệm làm game C++ sử dụng thư viện DirectX 9.0 để thực hiện 1 game mô phỏng (1 vài State không phải cả game) trong 1 Game Nes VD : game Mario, Castlevania.

Yêu cầu : đã biết C++, có kinh nghiệm làm Game, trình bày code rõ ràng dễ hiểu có comment đầy đủ để chuyển giao cho người khác. Yêu cầu chi tiết sẽ thảo luận khi liên hệ

Thời gian dự kiến trong vòng 2 tháng (đến đầu tháng 5/2022)

Demo ví dụ : [login to view URL]

Game Consoles Phát triển game Lập trình C++

ID dự án: #33057975

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

1 freelancer đang chào giá trung bình $750 cho công việc này

fliudmyla1

When you see my proposal, I can send the chat message in chatbox. Now, I can't send my message to you. Hi, Dear I`ve read your project post very carefully and I`m really interest in your project. I`ve rich 11+years Thêm

$750 USD trong 7 ngày
(7 Nhận xét)
4.6