Build me a website

Đã Đóng Đã đăng vào 5 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

Bóc tách dữ liệu từ các nguồn chỉ định

Quản lý database

Quản lý nhân viên

Lập trình C# Thiết kế đồ họa HTML PHP Thiết kế trang web

ID dự án: #16537920

Về dự án

11 đề xuất Dự án từ xa 5 năm trước đang mở

11 freelancer chào giá trung bình ₫912233/giờ cho công việc này

Soumi002

A proposal has not yet been provided

₫567901 VND / giờ
(0 Nhận xét)
0.0