Đã Hủy

create website hotel

- báo cáo hàng ngày số lượng phòng

- đặt phòng

Kĩ năng: Lập trình C#, Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #15562912

2 freelancer chào giá trung bình₫8722222 cho công việc này

infinitydot

Hi, Hope you are doing great. I have 5+ years of experience in wordpress,Megento,Php(Laraval,CI,core) ,Software architecture,Website Designing,HTML,CSS,Graphic designing.I have understood your requirement and i am ver Thêm

₫5500000 VND trong 10 ngày
(94 Nhận xét)
6.5
₫11944444 VND trong 10 ngày
(22 Nhận xét)
4.9