Ứng dụng OCR Online dùng Framework Flask hay Django đều được

Đã Đóng Đã đăng vào 4 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

- Viết 1 Ứng dụng web đơn giản cho phép người dùng tải ảnh lên sau đó dùng thuật toán OCR nhận diện chữ viết (English) rồi return về text.

- Có template đơn giản

Flask Git HTML Python Kiến trúc phần mềm

ID dự án: #19069350

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 4 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$71 cho công việc này

Nikolay2015

Chào buổi chiều Tôi có thể thực hiện dự án này. Hãy bỏ qua các thiết kế được yêu cầu. Tôi sẽ làm nhanh chóng và hiệu quả.

$30 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
anhtuan23

Tôi đang làm về machine learning, đã xây dựng hệ thống machine learning cho cty. Tôi thấy mô tả về dự án khá ngắn gọn, ngân sách dự án hơi thấp.

$111 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0