Đã Đóng

Speaker online về CSS HTML hoặc Javascript

Câu Lạc Bộ Machine Learning Code Sharing, [login to view URL]

Có các chuyên đề cho các tập sự Begginer/Fresher về HTML, CSS và có thể có Javascript

Cần 1 speaker hướng dẫn online theo các chuyên đề từ cơ bản đến trên cơ bản

Kĩ năng: HTML, CSS

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Hà Nội, Vietnam

ID dự án: #32385849

12 freelancer chào giá trung bình $11/giờ cho công việc này

Feriver

Hello there, How are you doing? Just saw your project posted. I read the brief details and I felt I could help you with it. Let's start the chat and discuss it in detail. Please check my portfolio and reviews on my pr Thêm

$12 USD / giờ
(33 Nhận xét)
5.2
sufyanaslamch

Hi Sir/Mam, I have read your job description and i am ready to start your project right now. I am expert in it and i can complete it very quickly. I'm doing codes throughout the previous 5 years and I'm all around kn Thêm

$12 USD / giờ
(33 Nhận xét)
4.9
ngovanchinh8686

Hi! I have read your post carefully. As a senior website developer, I have already developed lots of websites. That's why I think I can get this done in a timely manner. If you hire me , I will bring you to success. Pl Thêm

$10 USD / giờ
(5 Nhận xét)
3.8
dasdipankar06036

Hi Client, I'm a Frontend Developer and Graphic Designer. I can design your website pages and any design related to Frontend. Please give a message to start the project right now. ** ** Live Works** ** https://bit.l Thêm

$10 USD / giờ
(11 Nhận xét)
4.0
ionutzme3

I can guide online on topics from basic to basic. Please contact me to discuss details. I have rich experience of HTML, CSS, JavaScript. Thank you.

$12 USD / giờ
(3 Nhận xét)
2.5
muhammadyeakub9

Hi There! just message me to start this now, I am waiting for your response....I can start this now, If you want................thank you

$10 USD / giờ
(4 Nhận xét)
1.7
PPM21

Hi dear I have read your job post very carefully and I am very interested in your job post. Because I'm very familiar with full stack and I have been working with it for 10+ years. I am a web developer and having exper Thêm

$12 USD / giờ
(2 Nhận xét)
0.8
burcintemur

Hello, I am computer engineer. I am working on web designing. I have lots of project about web designing. I would like to work with you. Have a nice day.

$8 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
aleksandernejfe

Dear Client. I have checked your post description and i convinced that your project is just for me. If you trust me and give your task, i will do my best and make you satisfy. Thanks for your post~

$10 USD / giờ
(1 Nhận xét)
2.3
ayazmomin1

Dear Hiring Manager I am Ayaz Momin from India. I would like to apply for your recently posted job on Freelancer. I am delighted to tell you that my qualifications are well matched with your needs and I consider mysel Thêm

$12 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
DuongNguyen2211

Xin chào. Em là Dương-2004 em làm thêm công việc này để lấy thêm kinh nghiệm. Em làm tốt HTML, CSS vì có học qua cơ sở đào tạo 1 khoá frontend. về JS e có thể làm được ở mức cơ bản hoặc cao hơn 1 chút [login to view URL] Thêm

$8 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
thanhthang1798

Tôi sẽ hoàn thành các công việc, tôi mong muốn được tìm kiếm công việc remote ngoài giờ và mỗi tuần tôi có thế dành ra khoảng 20 - 30 giờ cho công việc này.

$10 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0