Xây dựng 1 website bán hàng đơn giản

Đã Đóng Đã đăng vào 4 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

1 website bán chó, mèo bao gồm chó mèo đồ ăn và phụ kiện. Có trang admin quản lý sản phẩm, đơn hàng, người dùng, phân loại, dashboard. Trang chủ mua sắm người dùng có thể tìm kiếm, mua hàng, thêm vào giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán.

HTML Thiết kế trang web JavaScript

ID dự án: #36933402

Về dự án

15 đề xuất Dự án từ xa 3 tháng trước đang mở

15 freelancer chào giá trung bình$157 cho công việc này

einnovention

I'm sure you're looking for someone to create a website that sells goods including pet goods and accessories, with an admin area that manages the products, a shopping cart for users to search, buy and add items to thei Thêm

$160 USD trong 7 ngày
(196 Nhận xét)
7.7
Expertdevelopr29

Hi, I have gone through with "Build a simple sales website" project details and am very confident I can do this. I have extensive experience as senior Web developer; my experience aligns immensely well with your Post Thêm

$125 USD trong 3 ngày
(140 Nhận xét)
6.4
masterminds7860

Hi there, DO NOT PAY ME UNTIL YOU GET COMPLETELY SATISFIED WITH MY WORK :) I checked your "Xây dựng 1 website bán hàng đơn giản" job details carefully and would like to start immediately. I have not attached my previou Thêm

$150 USD trong 5 ngày
(50 Nhận xét)
6.2
vineetagrawalggc

Hello there! My name is Amit and I work with individuals and companies of all sizes as an integrated part of their marketing or content management teams. With 10+ years of experience in website and app development, I h Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(10 Nhận xét)
4.2
izhanali77

I totally understand your job description and I would love to help you, So can we discuss further about your project? I am Izhan Full-stack Web Developer and Graphics Designer with 6+ years of successful experience. Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(11 Nhận xét)
3.7
harurai181

انا استفدت من امراك اللي بهذا المسلسل العظيم. والسبب هو اني احبطت انك تروح نصه هو/ قائده بالطريقه ذاته . Winning Bid: $15 USD Click here to view project. I am a professional freelancer with over 13 years of experience Thêm

$100 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
VNNQuang

Mình có thể xây dựng website the yêu cầu của bạn 1 cách dễ dàng, riêng phần paypal thì mình cần 1 API thanh toán có sẵn để hoàn thiện phần chức năng thanh toán

$250 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
cuongpmit

Chào bạn, mình có thể xây dựng website the yêu cầu của bạn dễ dàng, và nhanh nhất. Thanh toán trực tiếp tất cả các nền tảng thanh toán trực tuyến cả trong nước và quốc tế.

$120 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0