Đã Đóng

Tool gta 5 online

Cần làm 1 app . khi hiện kí tự hoặc hình ảnh trên màn hình thì bàn phím tự động thực hiện theo nút mà mình đã cài đặt gắn liền với kí tự hoặc hình ảnh đó. game GTA5

Kĩ năng: HTML5, Lua

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Da Nang, Vietnam

ID dự án: #31335607