Đang Thực Hiện

1k Likes 1k Fans on twitter

Hi

I need 1k Facebook Likes and 1k Twitter followers.

Sum 2 USD? Right?

Bid any way. I am old one here. Only those one bids who only give guarantee that likes will be refilled if they are dropped.

This is my 28 or 30 project, dont try to give me stupid rates.

Regards,

Taha

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, Tiếp thị, Mạng xã hội, Twitter

Xem thêm: marketing twitter, fans rates, rates twitter followers, fans twitter, bulk twitter fans, twitter fans blogger, increase twitter fans, twitter fans followers, building twitter fans

Về Bên Thuê:
( 67 nhận xét ) Karachi, Pakistan

Mã Dự Án: #4549503

Đã trao cho:

Rstanjim

======Request please View PMB message Inbox.Satisfied 100% Start ASAP.Thanks======

$3 USD / giờ
(200 Đánh Giá)
6.3

2 freelancer đang chào giá trung bình $3/giờ cho công việc này

nooramohammad

check your pbm

$2 USD / giờ
(265 Đánh Giá)
6.7
tusharimran5658

Hello Dear... i am professional social media services provider and >> ReadY FoR YouR WorK <<please read my personal message. Thanks

$4 USD / giờ
(33 Đánh Giá)
3.3