Xây dựng website bằng springboot + angular

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

- Xây dựng website bán thức ăn nhanh

- Dùng template bootstrap

- Dùng mysql

- Website có các chức năng đăng kí / đăng nhập

- Có admin / customer

- Admin có thể thêm sửa xóa sản phẩm, confirm đơn đặt hàng từ khách hàng

- Customer có thể xem sản phẩm, thêm hàng vào giỏ hàng, thêm sửa xóa xem giỏ hàng, đặt hàng

Java Spring AngularJS MySQL

ID dự án: #31600909

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

4 freelancer chào giá trung bình$218 cho công việc này

hussainmuzammal4

- Website có các chức năng đăng kí / đăng nhập - Có admin / customer - Admin có thể thêm sửa xóa sản phẩm, confirm đơn đặt hàng từ khách hàng - Customer có thể xem sản phẩm, thêm hàng vào giỏ hàng, thêm sửa xóa xem giỏ Thêm

$230 USD trong 4 ngày
(1 Nhận xét)
0.7
LuongTN

I like this project, I can do it well and hope I can work with you for a long time.I hope we can get along. Thanks

$190 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
lequangdatqng

Xin chào! Team tôi có 2 người có thể làm website giống như quý công ty yêu cầu. Vui lòng liên hệ chúng tôi qua zalo 0916692220 - Quang Đạt

$250 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0