Code game adventure bằng java swing

Đã Đóng Đã đăng vào 4 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Tôi cần thuê người code simple adventure game theo mô hình mvc (Model-View-Controller)

cần làm đơn giản giống trong ảnh đính kèm

Java Swing (Java) Object Oriented Programming (OOP)

ID dự án: #36633388

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 2 tháng trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$60 cho công việc này

ckhalif5

JAVA EXPERT DEAR EMPLOYER, I’ve completed the exact same projects before successfully. Awarding me will be the fastest way to complete your task with the best rates possible. I CAN ASSURE YOU 100% THAT WE ARE FULLY CA Thêm

$20 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
chanochy

Hello. I can deliver your simple game in a day as a game developer who is good at unity, cocos, ... Please reach out me to discuss more details. Thanks

$100 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0