Tạo landingpage

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

Mình đang cần tuyển 1 bạn làm landingpage.

Yêu cầu:

- React

Tìm hiểu thêm web3

Đã có bản design

JavaFX React.js Framework

ID dự án: #33679992

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở