game coinmaster

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

em cần làm api giả lập boss vào game và tự chơi game để chạy links game

JavaScript Lập trình C++

ID dự án: #30928832

Về dự án

6 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

6 freelancer chào giá trung bình$1042 cho công việc này

sd0401

Hi, I've deep experience in game development. Please share more details about your project. I will help you. Thanks.

$1125 USD trong 7 ngày
(10 Nhận xét)
5.2
ivanovatale

I’m an IOI/APIO (International Olympiad in Informatics, Asia Pacific Olympiad in Informatics) medalist and ICPC (International Collegiate Programming Contest) semifinalist. I have 2 years experience in coaching informa Thêm

$750 USD trong 7 ngày
(3 Nhận xét)
3.7
lailton

Dear, Client. Thanks for your job posting. I have rich experience with game development such as rust game. As I am a C/C++ expert, I am responsible for developing game engine including API you expect. Please contact me Thêm

$1000 USD trong 3 ngày
(6 Nhận xét)
3.2
SerhiiK333

Dear Client, It's great to speak with you about your new project. I have read the requirements of the project carefully and from my experience, I believe it can be successfully completed. I appreciate the opportunity t Thêm

$1125 USD trong 7 ngày
(3 Nhận xét)
2.4
ngocdungbb1

Chào bạn, việc thực hiện api với javascript mình rất có kinh nghiệm, cụ thể việc thực hiện nhiệm vụ trên chúng ta có thể trao đổi thêm qua chat.

$1125 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
khavannhan1996

Around 4 years of experience in the IT Industry in the capacity of Technical Consultant along with sound Analysis, Design, Development knowledge of software product (Microsoft Dynamics AX/ D365 FinOps) ERP. Understand Thêm

$1125 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0