Đã Đóng

Joomla website

Quản lý content bài viết

Component Survey của CoreJoomla: Chỉnh sửa front - end cho fix với template (đã fix 90%)

Component DT Register của dthdevelopment: chỉnh sửa front-end cho fix với template

Template bản quyền của Joomlart

Kĩ năng: Joomla, Web Development

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #24357714

13 freelancer chào giá trung bình$444 cho công việc này

terrycoder

Chào bạn, Mình là Joomla dev. Mình quan tâm đến project này, bạn có thể trao đổi thêm với mình không? Cám ơn bạn.

$250 USD trong 5 ngày
(241 Nhận xét)
7.3
sat12

Hi, I am Joomla,PHP programmer having 5 years of experience. I am very good in wordpress,php,mysql,joomla. I have done highest projects here in Joomla. You can see my joomla profile here [login to view URL]

$250 USD trong 3 ngày
(281 Nhận xét)
6.7
jomlacss

Hi I'm an expert in templates Tôi có thể giúp bạn làm điều đó. Bạn là người Việt Nam chúng ta có thể thảo luận về dự án Thanks, Khanh

$500 USD trong 7 ngày
(41 Nhận xét)
5.1
Solaristech

Hey, I’ve gone through the description provided by you. I am a Full Stack Developer with 15+ years of experience working on PHP, Laravel, API integration, Shopify Developer, WordPress, Graphics designer, UI/UX and temp Thêm

$555 USD trong 25 ngày
(2 Nhận xét)
3.7
techplusintl

Hi there, I've read requirements and being Joomla expert, I'm ready to fix issues on website. 17+ years experience and expertise in : CMS (Wordpress, Magento, Shopify, OpenCart, Joomla, Drupal, Prestashop, Wix, Square Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(5 Nhận xét)
3.5
divumanocha

Warm greeting!! As you are looking for Joomla developer So I am a highly-skilled Joomla development with more than 5 years of quality experience in designing & developing a wide range of responsive websites. So I c Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(5 Nhận xét)
3.7
nutankumarftp

Hello Sir/Mam, I have read your post requirement for the "Component Survey của CoreJoomla: Chỉnh sửa front - end cho fix với template (đã fix 90%) ". Now I have some questions to clear the things for this project. I am Thêm

$250 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
kuldeepak05

TOP NOTCH EXPERT JOOMLA DESIGNER AND DEVELOPER ================================================== Hello, I have complete expertise in Joomla and can do anything and everything in Joomla. So I can handle both the ta Thêm

$250 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
KremenaPetkova

Hello there, if you are looking for dedicated expert in this field I am available to work on your project. Feel free to message me in pvt for more details... Cheers

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Snezhkaratsu

Hi Thank you for giving me a chance to bid on your project. I have 5+ years experience of Web development. I can complete your project with high quality and speed. Please send me a message so that we can discuss more. Thêm

$250 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
AITSoft

Hello, Upon reading the job details I would say that all the required skills Web Development and Joomla fall under my skills. I work on freelancer full time and I believe I can do this job if I get all the detailed re Thêm

$750 USD trong 12 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
RachitGroup

Hey, hy vọng bạn đang làm tốt :) Tôi là Chuyên gia trong nhiệm vụ này và có sẵn 24x7 cho bạn và có Xếp hạng 5 sao () trong Freelancer.com Sau khi đọc và hiểu rõ về dự án của bạn, tôi ở đây để giúp bạn trong Dự án này. Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
nectarius

BEST FEATURES ADDED TO YOUR JOOMLA WEBSITE AS YOU REQUESTED. Major design modifications and a fast turnaround. Are you ready for something very exciting? ONE OF A KIND WEBSITE EXPERT HERE!!! If you choose me I also of Thêm

$722 USD trong 25 ngày
(0 Nhận xét)
0.0