Đã Đóng

ReactJS and Laravel developer

Tôi cần 1 bạn có thể lập trình được ReactJS and Laravel developer

Kĩ năng: Laravel, React.js

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Phan Rang-Tháp Chàm, Vietnam

ID dự án: #27399097

4 freelancer chào giá trung bình$204 cho công việc này

sapotacorp

Hello sir, Could you let me know more details about project ReactJS and Laravel developer. Thanks for giving me the opportunity to discuss your project. We have finished 58 Laravel projects. Example: [login to view URL] Thêm

$175 USD trong 2 ngày
(8 Nhận xét)
5.4
nadja018

Hi, there! I am a senior React.js and Laravel developer and I have experienced for +3 years. I am very familiar with react-redxu, react hook & context and as well ECMASCript and php, laravel. I have all the skills you Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(5 Nhận xét)
3.7
RachitGroup

Xin chào, tôi hy vọng bạn khỏe :) Tôi là chuyên gia trong công việc này và tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn 24 x7 và tôi có 5 sao (⭐⭐⭐⭐⭐) trên Freelancer.com Sau khi đọc và hiểu rõ về dự án của bạn, tôi ở đây để giúp bạn về dự Thêm

$250 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vn3wb

Hello, xin chao, i wanna help you with your problem. Short about me: I'm a fullstack software developer. I have experiences in Laravel and ReactJS. So i feel confident that i can solve the problem you are facing at. Thêm

$250 USD trong 31 ngày
(0 Nhận xét)
0.0