Quality Analyst for Development Sector Job - Vietnamese

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

Là Hệ thống quản lý học tập (LMS) và Nhà phân tích QA, bạn sẽ chịu trách nhiệm phân tích chức năng và kỹ thuật, triển khai, tùy chỉnh và hỗ trợ cho ASSIST và LMS của các bên liên quan. Bạn sẽ có trách nhiệm giải trình đáng kể trong việc đảm bảo xác định yêu cầu, lập kế hoạch, tích hợp, thiết kế và thử nghiệm hiệu quả. Với tư cách là Nhà phân tích, bạn sẽ duy trì trọng tâm của thiết kế lấy người dùng làm trung tâm và hỗ trợ người dùng cuối đáp ứng. Sau khi thực hiện, bạn sẽ chịu trách nhiệm quản lý thường xuyên LMS.

Trình độ:

• Khả năng liên lạc với các cá nhân trong nhiều lĩnh vực hoạt động, chức năng và kỹ thuật

• Kinh nghiệm được chứng minh trong quản lý công nghệ bao gồm quản trị người dùng,

tích hợp đa hệ thống, yêu cầu dữ liệu, cấu hình hệ thống, kiểm tra hệ thống và giải

quyết vấn đề

• Kinh nghiệm quản lý các quy trình và chính sách và tạo điều kiện cải tiến

• Có bằng Cử nhân (MIS, BIS, Khoa học máy tính, Kỹ thuật hoặc liên quan) hoặc Tối

thiểu 2 năm kinh nghiệm Hệ thống quản lý học tập

• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm xử lý các dự án liên quan đến lĩnh vực phát triển

• Thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Việt

• Kiến thức làm việc về HTML và SQL là một lợi thế

Learning Management Systems (LMS) HTML5 jQuery / Prototype PHP MySQL

ID dự án: #32070048

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở