Viết Extention đồng bộ tồn kho cho Magento 2

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Chúng tôi cần đồng bộ tồn kho cho website Magento 2.

Hiện tại, dữ liệu tồn kho đang được lưu tại một máy chủ trung gian (từ ERP đổ về) - máy chủ đang chạy SQL Server.

Chúng tôi cần đồng bộ từ máy chủ này vào website Magento 2 để dữ liệu tồn kho luôn được cập nhật.

Rất cần anh em có kinh nghiệm hỗ trợ.

P.s. Còn rất nhiều nhu cầu khác liên quan đến Magento

Magento 2 Web API

ID dự án: #24134942

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 3 năm trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình$177 cho công việc này

Jordi129

Hiện thấy mấy extension về ERP này bán khá đăt. Có vẻ tớ làm được con này nhưng cần biết thêm chi tiết về yêu cầu Liên hệ với t qua skype: ninhkieu94 nếu c có nhu cầu nhé

$250 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0