Đã Đóng

lập trình 01 trang quản trị và Tạo bot cho telegram

tạo trang quản trị

+ có khả năng lấy dữ liệu từ 1 trang web khác

+ Chuyển thông tin sang GG sheet

+ Tạo trang chuyển tiếp (giống [login to view URL])

Tạo bot cho telegram có thế làm những việc sau:

+ lấy dữ liệu từ gg sheet

+ Thông báo cho người dùng theo thời gian thiết lập trên ggsheet

+ Nhắn tin riêng cho Từng user trong 1 channel (hoặc giải pháp tương tự)

+ Upload file (video) theo thời gian đã lên lịch.

Kĩ năng: Marketbot, Chatbot

Về khách hàng:
( 4 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #30816982

3 freelancer chào giá trung bình$153 cho công việc này

segunwrites

Tôi là nhà phát triển phần mềm cấp cao với các kỹ năng và kinh nghiệm về các khung công tác selen, C, C ++, C #, Python, PHP và PHP, Ruby on Rails, Django, Tableau, Machine Learning, các khung JavaScript và JS, .NET .. Thêm

$400 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
JaibhanSinghGaur

Hi sir, I have read your project description carefully. I  can help you to increase audiemce in your telegram group. I can add members in your group from any other group of your choice. Can do Bulk messaging as well. Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
NaveenSingh09

[login to view URL] you for job posting.I read your whole discription about telegram member scraping and adding python script.I have Telegram group members adding script with lots of unique features and [login to view URL] I can easily Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0