lập trình 01 trang quản trị và Tạo bot cho telegram

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

tạo trang quản trị

+ có khả năng lấy dữ liệu từ 1 trang web khác

+ Chuyển thông tin sang GG sheet

+ Tạo trang chuyển tiếp (giống [login to view URL])

Tạo bot cho telegram có thế làm những việc sau:

+ lấy dữ liệu từ gg sheet

+ Thông báo cho người dùng theo thời gian thiết lập trên ggsheet

+ Nhắn tin riêng cho Từng user trong 1 channel (hoặc giải pháp tương tự)

+ Upload file (video) theo thời gian đã lên lịch.

Marketbot Chatbot

ID dự án: #30816982

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình$153 cho công việc này

segunwrites

Tôi là nhà phát triển phần mềm cấp cao với các kỹ năng và kinh nghiệm về các khung công tác selen, C, C ++, C #, Python, PHP và PHP, Ruby on Rails, Django, Tableau, Machine Learning, các khung JavaScript và JS, .NET .. Thêm

$400 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0