Đã Đóng

Computational theory

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹1500 cho công việc này

ahmadkhalidpk

hi dear! I am an Electronic Engineer and proficient in MATLAB programming. please feel free to discuss your project details. thanks

₹1500 INR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0