làm game - app

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Tôi cần Reskin số lượng lớn game - App. Có tích hợp sẵn In-app purchase

Mobile App Development Thiết kế trò chơi

ID dự án: #34055736

Về dự án

18 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

18 freelancer chào giá trung bình$2531 cho công việc này

Champian

Do you have game plan ready or design of screens? I would like to one AR based app done for learning activity, please let me know if interested.

$2250 USD trong 15 ngày
(55 Nhận xét)
7.9
rexzetsolutions

Hello, I understood your needs, but have few questions, text me and I will clear all my questions right away

$3000 USD trong 7 ngày
(9 Nhận xét)
6.1
letshappy

Hello I understood your requirements but I have a few doubts, text me so I can clear all my doubts right away

$4000 USD trong 10 ngày
(13 Nhận xét)
5.6
Expert016

Hey Yes, I can Design and build/develop you a game according to your requirements, kindly please message me with more details so i can get to know your exact requirements for game and start working accordingly.- Thank Thêm

$1500 USD trong 7 ngày
(8 Nhận xét)
5.5
Koki1216

Hello, this is Koki from Japan who has been working as a Mobile and PC, NFT, Blockchain game design and developer with Unity engine for the last 7 years. I have checked your project description carefully and I found t Thêm

$3000 USD trong 12 ngày
(3 Nhận xét)
5.1
ikshitkakkar

Aim2Excel is a team of enthusiastic gamers and developers. In the past 6 years of experience in gaming, we have created games across genres. We have architected, designed and developed high Traffic Network based games Thêm

$2800 USD trong 60 ngày
(4 Nhận xét)
5.1
RachitGroup

Xin chào, hy vọng bạn đang làm tốt :) Tôi hiểu rất rõ yêu cầu của bạn vì dự án này thuộc lĩnh vực chuyên môn của tôi, ngoài ra tôi hiện đang làm việc với 2 khách hàng từ quốc gia của bạn và đã làm việc với hơn 50 khác Thêm

$5000 USD trong 15 ngày
(5 Nhận xét)
4.5
nhatkhuong86

Tôi có hơn 6 năm kinh nghiệm với game và Unity3D. Có thể làm remote theo task hoặc theo tháng đều được.

$1500 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
2.5
lovricluka030

Hello, this is Luka from Serbia who has been working with Mobile app and Game design, development for over 7 years now. I have checked your project description carefully and I think that I can help you to complete this Thêm

$2500 USD trong 15 ngày
(1 Nhận xét)
1.0