Viết ứng dụng iPhone về du lịch

Đã Đóng Đã đăng vào Jan 2, 2016 Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Tôi cần người viết 1 ứng dụng trên iphone về du lịch bằng tiếng Anh, gồm có các trang:

- Introduction about a country or a city

- Places to go

- Things to do

- Restaurants to eat

- etc.

Ở mỗi địa điểm đều có thông tin về địa điểm, mức giá, dịch vụ, reviews và bản đồ đến địa điểm đó.

Tôi có thể tự đăng thông tin về các địa điểm (có thể thêm, xoá, sửa các địa điểm).

Hỗ trợ và hướng dẫn tôi đăng ứng dụng lên Apple Store.

Bạn thấy thích hợp thì cùng làm việc với tôi nhé.

iPhone Mobile App Development

ID dự án: #9222943

Về dự án

5 đề xuất Dự án từ xa Feb 12, 2016 đang mở

5 freelancer chào giá trung bình$629 cho công việc này

Julian29

Hello, I am very interested in your project travel booking app. I will create the features where you will find all the things as you are looking to develop. I have over 5 years of experienced on mobile apps, web Thêm

$500 USD trong 12 ngày
(56 Nhận xét)
7.2