Đã Đóng

Viết ứng dụng iPhone về du lịch

Tôi cần người viết 1 ứng dụng trên iphone về du lịch bằng tiếng Anh, gồm có các trang:

- Introduction about a country or a city

- Places to go

- Things to do

- Restaurants to eat

- etc.

Ở mỗi địa điểm đều có thông tin về địa điểm, mức giá, dịch vụ, reviews và bản đồ đến địa điểm đó.

Tôi có thể tự đăng thông tin về các địa điểm (có thể thêm, xoá, sửa các địa điểm).

Hỗ trợ và hướng dẫn tôi đăng ứng dụng lên Apple Store.

Bạn thấy thích hợp thì cùng làm việc với tôi nhé.

Kĩ năng: iPhone, Mobile App Development

Về khách hàng:
( 15 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #9222943

5 freelancer chào giá trung bình$629 cho công việc này

technorizen

Hello, I have 5 years of experienced on mobile application and development web services I have gone through your project requirement specification and as per my previous experience with this I am capable to do this p Thêm

$494 USD trong 11 ngày
(172 Nhận xét)
8.6
maysaxena

Hi there , I AM READY TO START YOUR WORK RIGHT NOW HAVE A LOOK ON MY REVIEW ME AND MY TEAM IS READY TO COMPLETE YOUR WORK WITH A QUALITY WORK I have gone through your project requirement specification and as pe Thêm

$400 USD trong 10 ngày
(227 Nhận xét)
7.9
Julian29

Hello, I am very interested in your project travel booking app. I will create the features where you will find all the things as you are looking to develop. I have over 5 years of experienced on mobile apps, web Thêm

$500 USD trong 12 ngày
(56 Nhận xét)
7.2
supersuntech

Hi employer Greeting of the day!! We do not charge Upfront Payment to start work. I have read your job description you looking for someone who can develop and design a responsive IOS application. We have a be Thêm

$1000 USD trong 30 ngày
(9 Nhận xét)
5.2
rdmctvworks

Greetings!!! Thank you for the opportunity. Kindly discuss further for the project description and budget for your acceptance. According to the project plan and time line we can complete the work. We are pro Thêm

$750 USD trong 4 ngày
(1 Nhận xét)
0.8