Làm ứng dụng dựa trên Template | Bookspeak (HTML+CSS files IONIC 3)

Đã Đóng Đã đăng vào 4 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Dự án Audio Book Android App + iOS App dựa trên mẫu Template | Bookspeak (HTML+CSS files IONIC 3)

Mobile App Development PhoneGap Android HTML5 CSS

ID dự án: #20818919

Về dự án

5 đề xuất Dự án từ xa 4 năm trước đang mở

5 freelancer chào giá trung bình$430 cho công việc này

Swatintf

Greetings! Hello sir, I am a senior web expert and have a rich experience of 10 years. I have just read your description carefully and I am very interested in your project. Before, I have ever developed a restaurant/R Thêm

$250 USD trong 7 ngày
(2 Nhận xét)
4.3
saadtariq329

Hello, I just have a glance over your venture’s description, it’s totally belongs to me. I feel pleasure to say that I’m an accurate person for you as I have extensive experience in the required field. Precisely I have Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
2.0
RachitGroup

Xin chào, Tôi đã đọc qua các chi tiết công việc của dự án của bạn và tôi hoàn toàn chắc chắn rằng tôi có thể làm dự án này rất tốt, tôi có hơn 5 năm kinh nghiệm trong đó. Tôi cung cấp - - Dịch vụ 24x7 cho khách hàng c Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0