Đang Thực Hiện

116275 Shopping Comparison Site

A shopping comparison site needs to be completed. [url removed, login to view]

the site needs to be fine tuned and designed in a more professional layout.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL

Xem thêm: shopping comparison site, site comparison, shopping site layout, comparison shopping site, comparison site mysql, comparison shopping

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) Marina Del Rey, United States

Mã Dự Án: #1862441