Đã đóng

Write some Software

Dự án này đã nhận được 9 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $53 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

Hello,

Our service is running with node,angular& [url removed, login to view],are connected with a specified IP and port which gives us [url removed, login to view] times the service provider is stopping the data flow making our service stop.

In our log files we see this as

er; // Unhandled 'error' event

^

Error: read ECONNRESET

at errnoException ([url removed, login to view]:11)

at [url removed, login to view] ([url removed, login to view]:19)

What you need to do is upon

1. Handle the error

2. Upon error make the reconnection mechanism to try to infinity times with log

Thanks and regards

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online