Illustrative pictures for Vietnamese language learning books for kids / Vẽ minh hoạ sách học tiếng Việt cho trẻ em nước ngoài

Đã Đóng Đã đăng vào 4 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

(Tiếng Việt bên dưới)

We're looking for an illustrator for our little book which helps teach Vietnamese to foreign kids. The first book will have 5 short conversations as the one below.

---

In a school playground

Girl: Hi!

Boy: (plays on phone)

Girl: Hi!

Boy: (plays on phone)

Girl: What’s your name?

Boy: (plays on phone)

Girl (yells): What’s your name?

Boy (startled, drops phone, screams): Aah! Oh… My name’s ____. What’s your name?

Girl: My name’s ____. … What are you doing?

Boy: I’m playing.

Girl: Playing what?

Boy: Playing my phone… (points sadly at his phone on the ground)

Girl picks up the phone and hands it to the boy

Boy: Thank you. (starts playing game again)

Girl: (waves) Bye.

Boy: (plays on phone)

Girl (yells, and waves in front of boy’s face): BYE!

Boy (startled, drops phone, screams): Aah!

---

I like it to be simple, and effective. As long as it can help the kids imagine how the meaning of the conversations, I'm good. Black and white is fine.

As this is a very small project, our budget for this is not more than 40usd for the book (5 dialogues as above).

---

Bên mình đang soạn sách (như kiểu một quyển truyện tranh nhỏ, mỏng) cho trẻ em nước ngoài học tiếng Việt. Mình cần vẽ minh hoạ cho các câu chuyện trong sách. Dưới đây là một đoạn mẫu:

---

Trong sân trường

Mai: Ê!

Nam: (chơi điện thoại, không trả lời)

Mai: Ê!

Nam: (chơi điện thoại, không trả lời)

Mai: Bạn tên gì?

Nam: (chơi điện thoại, không trả lời)

Mai (la lớn): Bạn tên gì?

Nam (hoảng hồn, làm rớt điện thoại, la lên): Á! Tui tên Nam.

Mai: Bạn đang làm gì vậy?

Nam: Tui đang chơi.

Mai: Chơi gì vậy?

Nam: Chơi điện thoại… (chỉ xuống điện thoại, mặt buồn)

Mai lụm điện thoại đưa cho Nam.

Nam: Cảm ơn nha.

Mai: (vẫy tay) Bai.

Nam: (chơi điện thoại, không trả lời).

Mai: (la lớn) BAI!

Nam (hoảng hồn, làm rớt điện thoại, la lên): Á!

---

Mình thích kiểu đơn giản. Miễn sao hình minh hoạ giúp trẻ em hiểu nội dung câu chuyện rõ hơn là được. Đen trắng cũng được.

Sách đầu tiên sẽ có 5 hội thoại như trên ạ.

Vẽ tranh

ID dự án: #18540228

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 4 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$164 cho công việc này

khoidnyds

Xin chào, mình đang là du học sinh học tại bang Wisconsin ngành Art. Mình có thể vẽ 5 hình trong vòng 3 ngày. Mình vẽ trên giấy rồi gửi cho bạn?

$250 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0