Đã hoàn thành

132268 craigslist

Hi,

i need craigslist clone. Please place bids only if you have done excatly the same project and you can show me a running site on your server.

I need the same webiste with the same design and functions no changes required.

Regards

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CMS, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: same webiste, craigslist site design, php webiste, webiste required, webiste clone, cms project bids

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Italy

ID dự án: #1878439

Được trao cho:

getme

Plz view PMB..

$160 USD trong 7 ngày
(188 Đánh Giá)
7.5