Đã hoàn thành

149475 Align text

I have a page that the text is aligning outside the box and I can't figure out why. I need to someone to format it so that it aligns right. Attached is the page where you can see the pag

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: pag, align php text, right align css, align right css, css align right, css right align, css align right text

Về Bên Thuê:
( 104 nhận xét ) Salt lake city, United States

ID dự án: #1895654

Được trao cho:

zulqarsl

can do right now!

$15 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0