Đang Thực Hiện

151053 Facebook Clone Script

I am after an exact clone of Facebook. Ultimately I am looking for someone who has already completed a clone site that is ready to go and for sale.

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, Javascript, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: javascript facebook php, facebook exact script, script facebook site, php javascript facebook, facebook sale, facebook script sale, facebook ready script, facebook php script, facebook exact clone, facebook clone site, clone sale, exact facebook script, clone script php, script facebook clone, facebook site script, script php clone site, exact facebook clone, sale script site, clone site script, script clone site

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) perth, Australia

ID dự án: #1897232