Đã Đóng

Private project

Please private message me for more info

thanks,

Kỹ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: private message, djadamzz, project private, project private villa, project private chat room, wow project private server, vbnet tray info message, php private message

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) elizabeth, United States

Mã Dự Án: #1060178

8 freelancer đang chào giá trung bình $120 cho công việc này

lexcode

Please check PMB

$199 USD trong 0 ngày
(25 Đánh Giá)
4.7
Allahis1

check your PMB.

$30 USD trong 1 ngày
(9 Đánh Giá)
3.6
Ajayyadu008

Hi This is ajay a software developer.I am doing developement from last three year.You can trust on me I can do his job in very low price.I have three year experience in Php,MySql,.Net,Asp,Sqlserver2000,2005,and C#. Thêm

$220 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
itbscompany

Hi! Have a look at PM.

$250 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
serjstarling

Details in PMB.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
prateek17208988

I can do this in a very low cost and less time.

$32 USD trong 6 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
AnakinPt

please read my PM

$100 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
vijitsolutions

details required

$100 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0