Đã Đóng

XML import jobs for Jamit

Import job contents from Indeed, Simply Hired and other Job Boards or recruitment sites or any website that has a valid RSS or XML into Jamit standard structure.

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Kỹ năng: MySQL, PHP, XML

Xem thêm: tutorial jobs, simply hired jobs, recruitment sites, jobs any, job indeed, tutorial structure, structure tutorial, import jobs jamit, jamit xml import, simply jobs, any jobs, indeed recruitment, tutorials website php, jamit, import rss, xml structure, job recruitment sites, indeed jobs, rss import, valid xml, job sites rss, xml indeed, job recruitment website, rss xml, jobs php indeed

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Singapore, Singapore

Mã Dự Án: #1706957

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

DB2K1R5gd

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0