Đang Thực Hiện

CMS needed

I need a small cms ready made. Max buget is $50. More details to the winner!

Thanks!

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: to cms, no cms, pinkcrow, cms php small, small cms php, cms small, php small cms, small cms, php cms small, small php cms, need cms, cms need, cms needed

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Mexico, Mexico

Mã Dự Án: #17447

Đã trao cho:

PinkCrow

I can do it! http://www.pinkcrow.net

$50 USD trong 3 ngày
(137 Đánh Giá)
6.6

4 freelancer đang chào giá trung bình $63 cho công việc này

unknownsoftware

Can be done. Escrow payment will be required before i start working on the project. Thanks, -Irinel.

$50 USD trong 3 ngày
(136 Đánh Giá)
5.9
tanuj99

please see pmb for details

$100 USD trong 12 ngày
(1 Đánh Giá)
3.2
TerranGaming

No problem :)

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0