Xây dựng giao diện cho hệ thống tìm kiếm Power Search Engine (PowerSE)

Đã Đóng Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

1. Xây dựng một search portal trên nền Web cho hệ thống PowerSE với yêu cầu chi tiết từ trang 2.

2. Viết bằng ngôn ngữ đang là xu hướng hiện tại, yêu cầu tải trang phải nhanh và nhẹ.

3. Grid hiển thị dữ liệu phải đủ mạnh và nhanh, phân trang tốt, có thể hiển thị được 1 triệu kết quả.

4. Xuất dữ liệu phải đẹp, thân thiện, có thể xuất dữ liệu ra Word, Excel, PDF, PowerPoint...

5. Toàn bộ việc xử lý dư liệu lớp dưới đã được làm, việc cần làm là xây dựng giao diện phía trên.

.NET HTML JavaScript PHP SQL

ID dự án: #14076936

Về dự án

6 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở

6 freelancer chào giá trung bình₫3462963 cho công việc này

amitarai

I have more than 5 years of experience in several web technologies and would like to discuss the project with you. I have worked on websites ranging from a normal ones to social networking sites and am enough confident Thêm

₫3444444 VND trong 3 ngày
(99 Nhận xét)
6.0
theblue8488

chào bạn, với dự án của bạn mình nghĩ sẽ dùng .net mvc 5 và dùng bootstrap và js, jquery làm là đẹp nhất, bạn có thể tham khảo thêm, nhưng minh nghi đó là phương án tối ưu. Sang hơn nữa sẽ chơi .net core vs angular Thêm

₫6666666 VND trong 30 ngày
(4 Nhận xét)
2.2