Đã Đóng

Xây dựng giao diện cho hệ thống tìm kiếm Power Search Engine (PowerSE)

1. Xây dựng một search portal trên nền Web cho hệ thống PowerSE với yêu cầu chi tiết từ trang 2.

2. Viết bằng ngôn ngữ đang là xu hướng hiện tại, yêu cầu tải trang phải nhanh và nhẹ.

3. Grid hiển thị dữ liệu phải đủ mạnh và nhanh, phân trang tốt, có thể hiển thị được 1 triệu kết quả.

4. Xuất dữ liệu phải đẹp, thân thiện, có thể xuất dữ liệu ra Word, Excel, PDF, PowerPoint...

5. Toàn bộ việc xử lý dư liệu lớp dưới đã được làm, việc cần làm là xây dựng giao diện phía trên.

Kĩ năng: .NET, HTML, JavaScript, PHP, SQL

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #14076936

6 freelancer chào giá trung bình₫3462963 cho công việc này

amitarai

I have more than 5 years of experience in several web technologies and would like to discuss the project with you. I have worked on websites ranging from a normal ones to social networking sites and am enough confident Thêm

₫3444444 VND trong 3 ngày
(99 Nhận xét)
6.0
Sam4Everything

Hello, ***** Your Search Ends Here ***** -------- First Accept my Attendance ---------- I would request you to visit my profile page (https://www.freelancer.com/u/Sam4Everything.html)and then check my rece Thêm

₫3444444 VND trong 3 ngày
(23 Nhận xét)
4.7
nwnz

Dear Hiring Manager, My work experience as shown in my profile have helped me develop mastery in Website design & development. Please have a look of my recent work. [login to view URL] https://s Thêm

₫3444444 VND trong 3 ngày
(18 Nhận xét)
4.5
raisakshi

Dear Hiring Manager, I am a Full time PHP Developer with Native English Skills. I have 5+ years of experience in web applications and can do all-round development. Technical Details About Me: Strong PHP/Mysql Thêm

₫2666666 VND trong 3 ngày
(6 Nhận xét)
3.5
theblue8488

chào bạn, với dự án của bạn mình nghĩ sẽ dùng .net mvc 5 và dùng bootstrap và js, jquery làm là đẹp nhất, bạn có thể tham khảo thêm, nhưng minh nghi đó là phương án tối ưu. Sang hơn nữa sẽ chơi .net core vs angular Thêm

₫6666666 VND trong 30 ngày
(4 Nhận xét)
2.2
₫3444444 VND trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₫1111111 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0