Viết webhook thanh toán (smart school) tích hợp với casso

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

[login to view URL]

Smart school: [login to view URL]

PHP

ID dự án: #33043993

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

4 freelancer chào giá trung bình$151 cho công việc này

hatchenkopavlo

I have been working as a web developer for over 7 years and thus have a full experience on web development. This is a web expert with full experience on php MVC frameworks(Laravel/Ruby/CI/Zend) and integration with Vue Thêm

$140 USD trong 2 ngày
(2 Nhận xét)
3.3
ViktorAlekseev

Hi, I've checked your project and it is very interesting. I'm an expert in PHP, School management system. ******************************************************************************************* I've worked on seve Thêm

$125 USD trong 7 ngày
(3 Nhận xét)
2.9
komatsu98

Hi there, I'm familiar with PHP, MySQL, API integration with more than 3 years experience. Let me solve this problem for you. Best regards.

$140 USD trong 7 ngày
(2 Nhận xét)
1.6