Đang Thực Hiện

Need PowerBI developer who know DAX

Job Description:

Need PowerBI developer who know DAX

Kĩ năng: Power BI

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Dubai, United Arab Emirates

ID dự án: #26783323

Được trao cho:

WycOj

--------------------I CAN DO IT RIGHT AWAY------------------ EXPERT IN EXCEL Dear client, I can help you with your project of data entry in excel, VBA, excel macros, VB, building an excel file, excel dashboard, pivot t Thêm

$20 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
0.5