Develop a new cosmetic brand name from the US

Đã Đóng Đã đăng vào Feb 8, 2015 Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Hiện tại team của mình vừa hợp tác mang 1 brand mỹ phẩm lớn từ mỹ về và sắp tới nhãn hàng này sẽ được phổ biến tại VN. Mình đang cần một đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp và biết nắm bắt cơ hội hoạt động tại Bình Phước, Bình Dương và Đồng Nai. Vì là cơ hội lớn (hoa hồng và thu nhập chính cao), thị trường rộng nhưng vì team muốn tập trung cao độ vào target market nên số lượng người bán hàng sẽ giới hạn. Mình sẽ ưu tiên những người có kinh nghiệm bán hàng và kiến thức về mỹ phẩm.

Bán hàng

ID dự án: #7107597

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa Mar 17, 2015 đang mở

1 freelancer đang chào giá trung bình $944 cho công việc này

snqazi

Dear employer, if you had provided your brief in English, it would have been easier to bid on your project after reading your brief. however judging from the title of your project, I assume that you are looking for a Thêm

$944 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0