Đã Đóng

I would like to hire a Software Developer - 09/05/2018 10:25 EDT

Các mô tả dự án tốt sẽ bao gồm một chút thông tin về bạn, chi tiết những gì bạn muốn đạt được và các quyết định bạn đã thực hiện cho dự án của mình. Đừng

Kĩ năng: Phát triển phần mềm

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #16934133

1 freelancer đang chào giá trung bình ₫3333333 cho công việc này

Prizza18

A proposal has not yet been provided

₫3333333 VND trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0