Đang Thực Hiện

165130 Add database to OSDATE

I have a databse with over 40000 user I need to add to my osdate website the database is from different script and need modification.

Only serious bids

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, SQL

Xem nhiều hơn: website sql database, osdate mysql sql, mysql add user, sql bids, osdate modification, osdate i, database user osdate, different user database, osdate database, osdate mysql, osdate website, database osdate, website user database, mysql add, database modification, script osdate, osdate script, osDate, add database sql

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) cincinnati,

ID dự án: #1911321

Được trao cho:

abuguta2

Lets do that now.

$20 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0