Đã hoàn thành

EN/DE Translation proofreading for larei

Được trao cho:

larei

As agreed, thanks. :)

$70 USD trong 3 ngày
(134 Đánh Giá)
6.5

2 freelancer đang chào giá trung bình $110 cho công việc này

villabianca

Hello, please see my PM, i am austrian-german native speaker.

$150 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0