Còn mở

Create an Animation

Dự án này sẽ kết thúc trong 6 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $423 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

I am looking for someone to do stitching and colour correction on footage generated by the Freedom 360 GoPro rig. I am very familiar with the technical details of the shooting, protune settings, sync etc ...

Here's an example of a job: I send you the 6 videos, and I tell you: I want from minute 1 to minute 2 on scene 1, I want minute 3 to 4 on scene 2, I want minute 7 to 8 on scene 3.

You do the stitching, colour correction, add the titles and send me back the 360 videos.

Can you give me an idea of how you would price this type of work?

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online