Đã đóng

I want you to sing for 10 seconds(No problem if you are not a voice Artist)

Dự án này đã được trao cho ITbase69 với giá $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

Only men.

There is no problem with singing songs.

Please tell me your vocal range.

[url removed, login to view]

Find Your Vocal Range

[url removed, login to view]

1:28~1:33(Please sing like this.)

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online