Stream data mysql

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Tôi có 2 vps. Tôi muốn sync data real-time 2 vps cho nhau.

Web Hosting MySQL

ID dự án: #26523611

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 3 năm trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình$317 cho công việc này

ancao2497

Mình có thể làm được việc này,mình đã học về mysql và đã làm nhiều về lĩnh vực này,ngoài ra mình có thể hỗ trợ thêm cho bạn trong quá trình phát triển

$200 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0