Đã Đóng

Stream data mysql

Tôi có 2 vps. Tôi muốn sync data real-time 2 vps cho nhau.

Kĩ năng: Web Hosting, MySQL

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Phu Quoc, Vietnam

ID dự án: #26523611

3 freelancer chào giá trung bình$317 cho công việc này

RachitGroup

Xin chào, tôi hy vọng bạn khỏe Tôi đã trải qua Yêu cầu Dự án của bạn Rõ ràng, tôi hoàn toàn chắc chắn rằng tôi có thể thực hiện dự án này rất tốt, vì tôi có nhiều kinh nghiệm trong nhiệm vụ này và sẵn sàng 24x7 cho bạ Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(2 Nhận xét)
3.6
muhammedashraf32

Hello Sir, it's a pleasure talking with you and do a project like your project . I had a chance to develop real time front-end and back-end and upload the project to Centos7 server, here is the link to the web client: Thêm

$250 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ancao2497

Mình có thể làm được việc này,mình đã học về mysql và đã làm nhiều về lĩnh vực này,ngoài ra mình có thể hỗ trợ thêm cho bạn trong quá trình phát triển

$200 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0