Đã Đóng

Thiết kế trang Bất động sản

Thiết kế trang web bất động sản: Bao gồm thiết kế PSD và cắt CSS chuẩn

Kĩ năng: Thiết kế trang web, PSD to HTML, CSS

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #31012715

15 freelancer chào giá trung bình$390 cho công việc này

zenevatech

Hello, I am interested in real estate page design project, I am happy to tell you that I can handle all the stuff that you are looking for. I will provide ongoing future support as well. Have a look on my work sample Thêm

$250 USD trong 7 ngày
(132 Nhận xét)
6.4
mannaranjit756

Hello,I have read your project details(Thiết kế trang Bất động sản ). I have good knowledge in ( Website Design CSS PSD to HTML ) . You are looking for a website developer and designer. I have deep knowledge with Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(16 Nhận xét)
5.2
(28 Nhận xét)
5.2
webbookstudios

Hi, there! I am Markiyan. I am a professional and creative developer and the owner of web agency from Ukraine. My team of experts ready to develop real estate website for you. Also I can implement other tasks which yo Thêm

$480 USD trong 10 ngày
(8 Nhận xét)
3.8
NEHABHAT92

Hi, I can create Thiết kế trang Bất động sản I am an experienced Web developer and equipped with all the necessary skills to provide you best website that completely satisfies your business needs. Please share your r Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(13 Nhận xét)
3.9
kreativehand

Hi there!  I have gone through about your project that you are looking for Real Estate Page Design . I have 10 year experience in developing similar sites. I have designed and developed 400+ websites. Message me, I wi Thêm

$555 USD trong 7 ngày
(3 Nhận xét)
3.2
EvgeniyStrigin

Hello, Thanks for giving me a chance to apply on this project. I am a professional full-stack developer and have 8+ experience of HTML, CSS, PHP, Laravel, React.js, Node.js, [login to view URL], Vue, AngularJS and etc. And I'm Thêm

$300 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
3.1
designerakay4

Hi, I have just checked your requirements and am very interested in your job.I have 10+yrs experience in WooCommerce, WordPress, Website Design and PHP. also frameworks including Laravel, CodeIgniter for integration AP Thêm

$260 USD trong 4 ngày
(5 Nhận xét)
2.7
carlestre08

★★★ Best quality & On time & Kindness★★★ I have read your job description carefully and I'm very interested about your job. So I have 4+ years of experience with html, css, bootstrap and javascript. I have creativity, Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
1.8
vkavtiashvili

Hi there, I've read your description and interested in your project. I have website experience for 6+ years. [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] http://m Thêm

$400 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
2.0
RIRabbi

Hello there, My name is Al Amin and I am professional website designer. My expertise are HTML CSS BOOTSTRAP JAVASCRIPT JQUERY. If you are looking for creative design of your business website then you are at right place Thêm

$250 USD trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
1.0
sencey

Xin chào, tôi có thể thiết kế trang web của bạn từ PSD sang HTML. Vui lòng chia sẻ thiết kế PSD nếu bạn có hoặc chỉ cần gửi tin nhắn cho tôi để chúng ta có thể thảo luận thêm. Cảm ơn

$300 USD trong 7 ngày
(6 Nhận xét)
0.0
nhotan11

Technical Skills Summary: +FrontEnd: - Have basic knowledge about ReactJS. - Have knowledge about HTML, CSS, JS,Bootstrap,Responsive. - Convert psd to html, css

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
mrtu93

Hi admin Mình có hơn 5+ năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực Marketing và bán hàng trên các nền tảng Digital Chạy nhiều ngân sách từ quảng cáo Xây dựng phểu sản phẩm tăng tỉ lệ mua hàng và quay lại. Các ngành hàng mình c Thêm

$300 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
long1210199

Xin chào. Mình là một full stack develop , mình có thể hoàn thành dự án của bạn môt cách tối ưu nhất.

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0