Thiết kế trang Bất động sản

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Thiết kế trang web bất động sản: Bao gồm thiết kế PSD và cắt CSS chuẩn

Thiết kế trang web PSD to HTML CSS

ID dự án: #31012715

Về dự án

15 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

15 freelancer chào giá trung bình$390 cho công việc này

NEHABHAT92

Hi, I can create Thiết kế trang Bất động sản I am an experienced Web developer and equipped with all the necessary skills to provide you best website that completely satisfies your business needs. Please share your r Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(13 Nhận xét)
3.9
designerakay4

Hi, I have just checked your requirements and am very interested in your job.I have 10+yrs experience in WooCommerce, WordPress, Website Design and PHP. also frameworks including Laravel, CodeIgniter for integration AP Thêm

$260 USD trong 4 ngày
(5 Nhận xét)
2.7
carlestre08

★★★ Best quality & On time & Kindness★★★ I have read your job description carefully and I'm very interested about your job. So I have 4+ years of experience with html, css, bootstrap and javascript. I have creativity, Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
1.8
RIRabbi

Hello there, My name is Al Amin and I am professional website designer. My expertise are HTML CSS BOOTSTRAP JAVASCRIPT JQUERY. If you are looking for creative design of your business website then you are at right place Thêm

$250 USD trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
1.0
sencey

Xin chào, tôi có thể thiết kế trang web của bạn từ PSD sang HTML. Vui lòng chia sẻ thiết kế PSD nếu bạn có hoặc chỉ cần gửi tin nhắn cho tôi để chúng ta có thể thảo luận thêm. Cảm ơn

$300 USD trong 7 ngày
(6 Nhận xét)
0.0
nhotan11

Technical Skills Summary: +FrontEnd: - Have basic knowledge about ReactJS. - Have knowledge about HTML, CSS, JS,Bootstrap,Responsive. - Convert psd to html, css

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
long1210199

Xin chào. Mình là một full stack develop , mình có thể hoàn thành dự án của bạn môt cách tối ưu nhất.

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0