Xây dựng website E-learning

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

mình cần bạn lâp trình full stack xây dựng website E-learning, gồm tính năng như sau:

Hệ thống quản lý học tập: Đây là hệ thống hỗ trợ công tác quản lý giáo dục, quản lý bài giảng. Giúp cho việc phân phối tài liệu học tập đến với số lượng lớn thành viên.

Hệ thống quản lý nội dung học tập: Hệ thống này cho phép đào tạo, điều chỉnh, bổ sung, xem xét. Giúp quản lý các nội dung học tập đảm bảo khoa học, hiệu quả nhất.

Thiết kế trang web HTML PHP

ID dự án: #31972234

Về dự án

12 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

12 freelancer chào giá trung bình$773 cho công việc này

RachitGroup

Xin chào, hy vọng bạn đang làm tốt :) Tôi hiểu rất rõ yêu cầu của bạn và sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn vì dự án này thuộc lĩnh vực chuyên môn của tôi Tôi là một chuyên gia về eLearning với 16 năm kinh nghiệm về công nghệ Thêm

$1500 USD trong 10 ngày
(21 Nhận xét)
5.6
NEHABHAT92

Hi, I can create Xây dựng website E-learning I am an experienced Web developer and work on crypto currency development and equipped with all the necessary skills to provide you best website that completely satisfies Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(37 Nhận xét)
5.4
dejanmilutinovi1

Hi there! I am Senior Full Stack Developer have rich experience in React and PHP development Here are my major skills * Languages (Javascript ES6, Typescript, HTML, CSS) * Front-end (React js, Material UI, React-Boot Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
3.4
nachitayadav8

Hi, I will do Xây dựng website E-learning I am an experienced Web developer and equipped with all the necessary skills to provide you best website that completely satisfies your business needs. Please share your requ Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
1.0
tuonghuy29

Xin chào, Team mình có kinh nghiệm thiết kế các phần mềm theo yêu cầu, Hãy liên hệ mình để trao đổi cụ thể. Xin cám ơn Bạn !

$1500 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Antechvietnam

Cài đặt tích hợp và cá nhân hóa theo nhu cầu của đơn vị trong phạm vi không thay đổi về code . Các giao diện được viết mới sẽ tính theo manday và số màn hình thiết kế Training cho đội ngũ admin quản lý và giáo viên cá Thêm

$1450 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0