Đã hoàn thành

Website khóa học online

Mình cần 2 dịch vụ cho trang web khóa học online của mình:

1, Làm sao để ngăn học viên chia sẻ mật khẩu cho người khác

(có thể hạn chế theo địa chỉ IP, mỗi tài khoản chỉ được xem ở 2-3 địa chỉ IP, có thể thay đổi nếu muốn, hoặc cách khác theo freelancer gợi ý. Mình đã thử 1 số plugin nhưng hình như chỉ chặn IP đc trên Page, không phải trên Course?)

2, Tính năng chống download video cho khóa học

(Mình đã dùng google drive để chế độ không cho phép download, nhưng trình duyệt cốc cốc vẫn có thể download được, dù cho nó chỉ tải được video có độ phân giải 360. Mình cũng dùng thử mã hóa của amazon s3 nhưng bị lỗi chưa được)

=> Ưu tiên dịch vụ 1 hơn.

Kĩ năng: Thiết kế trang web, WordPress

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #30589623

Được trao cho:

submitbuzzz

WordPress Expert Hello, 2 services Online course website. I can design and develop as per your requirement and functionality for Online course website. Do you have any Example link for design structure? Skills : WordP Thêm

$250 USD trong 5 ngày
(228 Đánh Giá)
7.4

4 freelancer chào giá trung bình$432 cho công việc này

(23 Nhận xét)
6.2
aneeshacharia6

hello! my name is aneesh acharia I can create your website on wordpress of 140$ in which 5 pages ,5 cateogry with variation 200 product ,if you want to any thing else then please contact me I have goood experience i Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Josuresh2106

Hi, I have 11 years of experience in web development. I can customize any wordpress website as per the clients requirements. For 1st point, we can restrict them to login same credentials in more than two devices by Thêm

$700 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0