Đang Thực Hiện

WordpressThemeConfigA01

configuring a premium wordpress theme (provided)

from live preview available at url: (provided)

Kỹ năng: HTML, WordPress

Xem thêm: live premium wordpress, wordpress live theme, premium theme, wordpress live, wordpress newspaper theme premium, wordpress theme premium, theme template wordpress, layout generator live preview, create myspace live preview, premium wordpress theme psd

Về Bên Thuê:
( 28 nhận xét ) Sydney, Australia

Mã Dự Án: #1078385

Đã trao cho:

ashik11

Hello sir, I am waiting for your response. Best Regards, Ashik

$30 AUD trong 0 ngày
(9 Đánh Giá)
3.1

3 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

LloydesignStudio

Ready to begin. Waiting for your selection. Thanks. Lloyd

$120 AUD trong 2 ngày
(163 Đánh Giá)
6.7
jollyjollyjolly

Please Check PM for details.

$150 AUD trong 3 ngày
(4 Đánh Giá)
4.3