Fix website woocommerce bị đơ trang checkout khi sử dụng cổng thanh toán squareUp

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

WooCommerce website encountered an error when installing the "Square up for Woocommerce" plugin

I am using the Square up plug-in and my checkout page has serious errors and my customers cannot make payment by credit card, they cannot enter credit card information and cannot pay

mình đang sử dụng cổng thanh toán Square Up để chấp nhận thanh toán thẻ tín dụng (visa, master ...) hiện tại trang woo của mình bị đơ khi cài đặt plug in : Square for WooCommerce

Cụ thể: ở trang check out form điền thông tin thanh toán tự động bị bật lựa chọn : Ship to a different address?" mặc dù khách hàng ko tích chọn vào ô tuỳ chọn đó, và lỗi nghiêm trọng nhất là không thể nhập được thông tin số thẻ vào để thanh toán,

- Các bạn có thể sửa được lỗi này vui lòng liên hệ với mình

trang web của mình : (Demo): [login to view URL]

WordPress PHP HTML Thiết kế trang web eCommerce

ID dự án: #24122886

Về dự án

Dự án từ xa 3 năm trước đang mở